Đá xuyên sáng Vân Mosaic MS-882

  • Màu sắc: như hình sản phẩm. Cả một tấm lớn là hệ vân mosaic. Đây là phong cách sắp xếp những viên đá , gạch nhỏ lại với nhau.
  • Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.
  • Độ dày:  từ 8mm đến 20mm (làm theo yêu cầu)