Đá xuyên sáng Vân đá vôi TS-63

  • Màu sắc: như hình sản phẩm. Dòng đá xuyên sáng cao cấp nổi bật với đường vân tựa như thạch nhũ trong các động đá vôi, xếp chéo tấm đan xen.
  • Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.
  • Độ dày:  từ 6mm đến 20mm (làm theo yêu cầu)