Đá xuyên sáng Vân cầu vồng RB-213

  • Màu sắc: như hình sản phẩm. Dòng đá với đường vân rõ nét tạo thành từng dải màu. Bề mặt được phủ thêm những hạt kim tuyến làm nổi bật thêm dải màu.
  • Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.
  • Độ dày:  từ 6mm đến 20mm (làm theo yêu cầu)