Đá xuyên sáng Real Stone RS-9203A

  • Màu sắc: như hình sản phẩm. Dòng đá xuyên sáng Real Stone được làm hoàn toàn bằng những viên đá thật. Những viên đá thật được cắt cùng độ dày, xếp khít lại và sau đó là kết nối lại với nhau bằng lớp keo cao phân tử.
  • Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.
  • Độ dày:  từ 8mm đến 20mm (làm theo yêu cầu)