Đá xuyên sáng Crack Onyx CS-9306-2

Màu sắc: như hình sản phẩm. Cả một tấm lớn là hệ vân caro, vân caro được tạo hình màu trắng giống như đường vết nứt rạn. Tiếp đó là đan xen một dải màu nâu tô điểm thêm cho tấm đá.

Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.

Độ dày:  từ 8mm đến 20mm làm theo yêu cầu