Đá xuyên sáng Crack Onyx CS-9302-1

Màu sắc: như hình sản phẩm. Cả một tấm lớn là hệ vân caro, vân caro được tạo hình màu trắng giống như đường vết nứt rạn.

Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.

Độ dày:  từ 8mm đến 20mm làm theo yêu cầu