Đá sỏi xuyên sáng GS-2014

  • Màu sắc: như hình sản phẩm. Dòng đá sỏi xuyên sáng được làm bằng hơn 90% là sỏi thật. Những viên sỏi được chọn lọc đồng đều sau đó được xếp lại với nhau và gắn kết bởi lớp keo màu đặc biệt.
  • Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn của tấm là 1220mm*2440mm. Ngoài ra, sản phẩm có thể được đặt làm theo kích thước yêu cầu, tối đa dài rộng là 3000*1300mm.
  • Độ dày:  từ 12mm đến 20mm (làm theo yêu cầu)